ارسال اقلام فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ به سیل زدگان

ساعت 16:17 یک شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸

فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در ادامه امداد رسانی به سیل زدگان امروز نیز اقلامی را برای مردم سیل زده لرستان و خوزستان ارسال کردند.