برنامه هفته های شانزدهم، هفدهم و هجدهم لیگ دسته سه

ساعت 13:11 یک شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸

کمیته مسابقات برنامه هفته های شانزدهم تا هجدهم لیگ دسته سوم باشگاه های کشور فصل 98-97 را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات به شرح زیر است:
هفته شانزدهم
شنبه 31 فروردین 98
شهرداری آستارا- شهید مولایی قائمشهر- ساعت 16- ورزشگاه شهدای سیبلی آستارا
شهرداری فریدونکنار- شهرداری اردبیل- ساعت 16- ورزشگاه آزادی فریدونکنار
شهرداری نوشهر- مکریان مهاباد- ساعت 16- ورزشگاه شهدا نوشهر
شهدای دهنو آران و بیدگل- میلاد مهر تهران- ساعت 16- ورزشگاه امیرکبیر نوش‌آباد
تازان تهران- پاس گیلان- ساعت 16- ورزشگاه شهید هرندی تهران
هیرکانی چالوس- ویستا توربین تهران- ساعت 16:15- ورزشگاه هفت تیر چالوس
نفت ایرانیان- ستاره سرخ کاشان- ساعت 16:15- ورزشگاه آبرسانی تهران
آریا سنگسر سمنان- دارایی بندر گز- ساعت 16:15- ورزشگاه ولایت سمنان
ذوالفقار کاشان- ملی حفاری اهواز - ساعت 16:15- ورزشگاه رفاه کارگران کاشان
استقلال شوش- نماینده مازندارن- ساعت 16:15- ورزشگاه تختی شوش
پویندگان تلاش مرودشت- سینا صنعت ایذه- ساعت 16:30- ورزشگاه شهید دستغیب شیراز
یکشنبه اول اردیبهشت 98
پاراگ تهران- سپاهان نوین تهران- ساعت 16:30- ورزشگاه شهید کشوری تهران
استقلال ملاثانی- کیان تهران- ساعت 16:30- ورزشگاه شهدا ملاثانی
بهین باتیس اصفهان- وحدت پدیده بوشهر- ساعت 16- ورزشگاه شفق اصفهان

هفته هفدهم
شنبه 7 اردیبهشت 98
میلاد مهر تهران- شهرداری نوشهر- ساعت 16- ورزشگاه عطر سیب تهران
شهرداری آستارا- شهدای دهنو آران و بیدگل- ساعت 16- ورزشگاه شهدای سیبلی آستارا
شهید مولایی قائمشهر- پاس گیلان - ساعت 16- ورزشگاه قراخیل قائمشهر
مکریان مهاباد- شهرداری فریدونکنار- ساعت 16- ورزشگاه آزادی مهاباد
شهرداری اردبیل- تازان تهران- ساعت 16- ورزشگاه علی دایی اردبیل
ملی حفاری اهواز- آریا سنگسر سمنان- ساعت 16-ورزشگاه اختصاصی ملی حفاری اهواز
هیرکانی چالوس- ذوالفقار کاشان- ساعت 16- ورزشگاه هفت تیر چالوس
دارایی بندر گز- نفت ایرانیان- ساعت 16- ورزشگاه آزادی گرگان
ویستا توربین تهران- نماینده مازندران- ساعت 16- ورزشگاه بعثت تهران
ستاره سرخ کاشان- استقلال شوش- ساعت 16- ورزشگاه شهید محمد کوچکی کاشان
پاراگ تهران- پویندگان تلاش مرودشت- ساعت 16- ورزشگاه شهید کشوری تهران
سینا صنعت ایذه- شهدای رزکان کرج- ساعت 16- ورزشگاه تختی ایذه
سپاهان نوین اصفهان- کیان تهران- ساعت 16- ورزشگاه آرارات اصفهان
وحدت پدیده بوشهر- استقلال ملاثانی- ساعت 16- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

هفته هجدهم
شنبه 14 اردیبهشت 98
شهرداری فریدونکنار- میلاد مهر تهران- ساعت 16- ورزشگاه آزادی فریدونکنار
تازان تهران- مکریان مهاباد- ساعت 16- ورزشگاهشهید هرندی تهران
شهرداری نوشهر- شهرداری آستارا- ساعت 16- ورزشگاه شهدا نوشهر
پاس گیلان- شهرداری اردبیل- ساعت 16- ورزشگاه سردار جنگل رشت
شهدای دهنو آران و بیدگل- شهید مولایی قائمشهر - ساعت 16- ورزشگاه امیر کبیرنوش‌آباد
آریا سنگسر سمنان- هیرکانی چالوس- ساعت 16- ورزشگاه ولایت سمنان
استقلال شوش- دارایی بندر گز- ساعت 16- ورزشگاه تختی شوش
ذوالفقار کاشان- ویستاتوربین تهران - ساعت 16- ورزشگاه رفاه کارگران کاشان
نماینده مازندران- ستاره سرخ کاشان- ساعت 16- ورزشگاه شهید باکری تهران
نفت ایرانیان- ملی حفاری اهواز- ساعت 16- ورزشگاه آبرسانی تهران
بهین باتیس اصفهان- سینا صنعت ایذه- ساعت 16- ورزشگاه شفق اصفهان
شهدای رزکان کرج- پاراگ تهران - ساعت 16- ورزشگاه شریعتی کرج
پویندگان تلاش مرودشت- سپاهان نوین اصفهان- ساعت 16- ورزشگاه شهید دستغیب شیراز
کیان تهران- وحدت پدیده بوشهر- ساعت 16- ورزشگاه آریو مصلی نژاد تهران