اطلاعیه صدور کارت پوشش خبری و تصویری دربی پایتخت

ساعت 14:18 دو شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان لیگ در خصوص صدور کارت مکمل پوشش خبری و تصویری مسابقه دو تیم پرسپولیس و استقلال اطلاعیه ای صادر کرد.


به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان لیگ فوتبال ایران، رسانه های گروهی حداکثر تا روز 25 اسفند 1397 یک خبرنگار و یک عکاس برای پوشش خبری و تصویری دیدار دو تیم پرسپولیس و استقلال در هفته بیست و چهارم لیگ برترجهت صدور کارت مکمل پوشش خبری و تصویری این دیدار به روابط عمومی سازمان لیگ معرفی کنند.
معرفی نامه ها باید با مهر و امضا بالاترین مدیر رسانه باشد و به صورت حضوری حداکثر تا روز شنبه 25 اسفند به روابط عمومی سازمان لیگ تحویل شود.
دیدار دو تیم پرسپولیس و استقلال روز 10 فروردین 1398 برگزار می شود.