پرسپولیس به سازمان لیگ فوتبال ایران بدهکار است

ساعت 12:14 یک شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷

باشگاه پرسپولیس بیش از 5 میلیارد و 700 میلیون تومان به سازمان لیگ فوتبال ایران بدهکار است.


به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، در روزهای اخیر باشگاه پرسپولیس در رسانه ها مدعی شده که با ارسال نامه ای به سازمان لیگ خواستار دریافت پول خود از محل درآمدهای تبلیغات محیطی شده است. 
این در حالی است که این باشگاه نه تنها ریالی از سازمان لیگ طلب ندارد که براساس اسناد مالی موجود در سازمان لیگ باشگاه پرسپولیس بیش از 5 میلیارد و 700 میلیون تومان به این سازمان بدهکار است. 57312390623 رقم دقیق بدهی باشگاه پرسپولیس به سازمان لیگ فوتبال ایران است.
در مورد میزان بدهی باشگاه پرسپولیس به سازمان لیگ بارها با مدیران مالی این باشگاه مکاتبات مختلفی انجام شده  اما متاسفانه باشگاه پرسپولیس هیچ اقدامی در زمینه تسویه حساب یا حتی بررسی اسناد مربوطه انجام نداده و متاسفانه پاسخ نامه ها را در این خصوص نمی دهد.
ضمن اینکه باشگاه پرسپولیس از زمانی که بلیت فروشی به خود این باشگاه واگذار شده مبلغ 20 درصد از حق بلیت فروشی فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و هیات فوتبال استان تهران را هم پرداخت نکرده است.
سازمان لیگ همواره حامی منافع اهالی فوتبال و به ویژه باشگاه هاست و در این فصل نیز برای افزایش در آمد فوتبال باشگاهی بیش از گذشته تلاش کرده این در حالی است که در جهان فوتبال بیش از 70 درصد از درآمد فوتبال باشگاهی از حق پخش تلویزیونی است که متاسفانه در فوتبال ایران در چند سال اخیر پولی بابت حق پخش تلویزیونی از سوی صدا و سیما به سازمان لیگ فوتبال ایران پرداخت نشده که مدیران فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ همچنان در حال رایزنی و تلاش برای این حق مسلم فوتبال هستند. زیرا در صورت پرداخت نشدن حق پخش تلویزیونی باشگاه های فوتبال ایران با شرایط بغرنج مالی مواجه خواهند شد.
سازمان لیگ درآمد حاصله از تبلیغات محیطی را براساس آئین نامه های مسابقات بین باشگاه ها تقسیم می کند و نمی تواند حق سایر باشگاه ها را به باشگاه های بدهکار بدهد. 
به هر حال باشگاه پرسپولیس باشگاه بزرگی است که شایسته است مدیران این باشگاه در جهت درآمدزایی در حد نام این باشگاه تلاش وافر داشته باشند. فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ همچنان وظیفه حمایتی از تمامی باشگاه ها را برعهده دارند.