اعلام محل برگزاری دیدار خونه به خونه و شهرداری تبریز

ساعت 13:30 یک شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷

کمیته مسابقات اعلام کرد: دیدار دوتیم خونه به خونه مازندران و شهرداری تبریز در ورزشگاه هفتم تیر بابل برگزار می شود.


به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، کمیته مسابقات اعلام کرد: دیدار دو تیم خونه به خونه مازندران و شهرداری تبریز از هفته بیست و سوم لیگ دسته اول در فصل 98-97 روز سه شنبه 23 بهمن 97 در ورزشگاه هفتم تیر بابل در ساعت 14 برگزار می شود.