تسلیت سازمان لیگ فوتبال ایران به مدیرعامل صنعت نفت آبادان

ساعت 10:49 یک شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷

سازمان لیگ فوتبال ایران به مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان تسلیت گفت.

به گزارش روابط عمومی وامور فرهنگی سازمان لیگ فوتبال ایران، علی عیسی زاده در غم از دست دادن والده محترمش عزادار شده است. سازمان لیگ فوتبال ایران این مصیبت را به مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان و خانواده گرامی اش تسلیت می گوید و از خدواند برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر آرزومند است.