تشویق تیم ملی در بازی با ویتنام (2)

ساعت 06:59 یک شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷

تماشاگران تیم ملی حضوری پرشور در بازی ایران و ویتنام داشتند.