تشویق تیم ملی توسط هواداران

ساعت 06:49 یک شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷

تماشاگران تیم ملی حضوری پرشور در بازی ایران و ویتنام داشتند.