عیادت از مدیرعامل جمعیت حامیان هوادران فوتبال

ساعت 18:17 پنج شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷

مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان لیگ امروز به عیادت مدیرعامل جمعیت حامیان هواداران فوتبال رفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، امین جواهری مدیرعامل جمعیت حامیان هواداران فوتبال ایران در بستر بیماری است که امروز حجت اله بهمنی مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان لیگ به همراه محمد ملا زینیل دبیر انجمن و هاشم قاسمی عضو هیات مدیره انجمن حامیان هواداران فوتبال و دو تن از کارمندان روابط عمومی سازمان لیگ به عیادت جواهری رفتند.
جواهری از مردان پرتلاش و زحمت کش فوتبال کشورمان محسوب می شود.