مکانیزم انتخاب نمایندگان باشگاه ای ایران در رقابت های آسیا

ساعت 13:36 دو شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

مدیر صدور حرفه ای فدراسیون فوتبال در خصوص مکانیزم انتخاب نمایندگان باشگاه ای ایران در رقابت های باشگاهی آسیا توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران به نقل از فدراسیون فوتبال، مصطفی زارعی، مدیر صدور حرفه ای  فدراسیون فوتبال درباره مکانیزم انتخاب نمایندگان باشگاه ای ایران در رقابتهای باشگاهی آسیا( لیگ نخبگان آسیا و لیگ ACL2) از سال 2024 -2025 به بعد گفت: در نشست هیات رییسه فدراسیون فوتبال بحث مکانیزم انتخاب نمایندگان باشگاه ای ایران در رقابتهای باشگاهی آسیا( لیگ نخبگان آسیا و لیگ ACL2) از سال 2024 -2025 به بعد تصویب شد. بر همی اساس این مسابقات با تصمیم هیات اجرایی کنفد راسیون فوتبال اسیا، در سه سطح برگزار می شود.
وی ادامه داد: مسابقات در سه سطح نخبگان آسیا (24 تیم) ، لیگ قهرمانان آسیا(32 تیم) و لیگ قهرمانان آسیا (20 تیم) است و به به احتمال فراوان باشگاههای ایران 2+1 سهیمه در لیگ نخبگان و یک سهمیه در سطحح دوم یا همان لیگ قهرمانان آسیا خواهد داشت. با توجه به این تغییرات نیاز است که مکانیزم انتخاب نمایندگان ایران برای مسابقات آتی طبق موارد مطرح شده فوق رعایت شود.
مدیر صدور حرفه ای فدراسیون فوتبال افزود: پس از بررسی های صورت گرفته و با توجه به نظرات کارشناسی، مصوب شد قهرمان لیگ برتر و نایب قهرمان لیگ برتر به عنوان سهمیه های مستقیم و قهرمان جام جذفی به عنوان سهمیه play off برای شرکت در لیگ نخبگان آسیا معرفی شوند. همچنین تیم سوم لیگ برتر نیز به عنوان نماینده باشگاه های ایران برای شرکت در سطح دوم لیگ قهرمانان اسیا معرفی می شود.
زارعی در پایان گفت: شرط کسب مجوز باشگاهی، برای معرفی باشگاهها الزامی است و در صورت عدم کسب مجوز باشگاهی از سوی یک یا چند باشگاه واجد شرایط( شامل قهرمان جام حذفی) و یا اشتراک قهرمان جام حذفی با باشگاه های حایز شرایط موارد فوق سهیمه هابر اساس رتبه به باشگاههای واجد شرایط بعدی در جدول مسابقات لیگ برتر تعلق خواهد گرفت. بر همین اساس موارد فوق که در هیات رییسه مصوب و از سوی دبیرکل فدراسیون به باشگاههای لیگ برتر و لیگ یک ابلاغ شده است.