لحظه ورود تیم استقلال به زمین مسابقه

ساعت 17:27 دو شنبه ۳ آبان ۱۴۰۰

لحظه ورود استقلال به زمین مسابقه