جدول زمان بندى به تاييد رسمى فيفا رسيد

ساعت 11:49 پنج شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

دبيركل فدراسيون فوتبال با ارائه گزارشى از روند اصلاح اساسنامه و برگزارى مجامع لازم از دريافت تاييديه رسمى فيفا در اين خصوص خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران و به نقل از  سايت رسمى فدراسيون فوتبال مهدى محمد نبى با بيان اين موضوع اظهار داشت:جدول زمان بندى پيشنهادى به منظور تصويب اصلاحيه اساسنامه و كدهاى انتخاباتى همچنين برگزارى مجمع انتخاباتى فدراسيون فوتبال در ٢٠ آيتم تهيه و در جلسه مورخ ٢٦ فروردين به تاييد هيات رييسه فدراسيون فوتبال رسيد و در مهلت قانونى به فيفا ارسال شد. متعاقبا در تاريخ ٤ ارديبهشت فدراسيون جهانى فوتبال به صورت رسمى و مكتوب موافقت خود را در خصوص اجراى جدول زمان بندى طبق نقشه راه ارسال شده اعلام كرد.

دبيركل فدراسيون فوتبال اضافه كرد:بر اساس تاييديه فيفا و اى اف سى هيات رييسه فدراسيون با استفاده از اختيارات و وظايف ذاتى خود ضمن فراهم نمودن مقدمات قانونى با برگزارى مجامع مورد نظر به منظور تصويب اصلاحيه اساسنامه و نهايتا برگزارى مجمع انتخاباتى فدراسيون فوتبال اقدام خواهد كرد.

نبى در پايان گفت: كليه اعضاى محترم مجمع قطعا در فرايند قانونى اصلاح اساسنامه مشاركت لازم را داشته و خواهند داشت و ميبايست در اين مسير با استفاده از ظرفيت هاى قانونى ، اصلاحات اساسنامه به بهترين شكل انجام شود. تا كنون نيز طبق ضوابط و قوانين ،كميته حقوقي و تدوين مقرارت در اصلاح اساسنامه براساس نظرات دريافتي از اعضاء مجمع در مهلت  مقرر و همچنين با رعايت اساسنامه استاندارد فيفا  و قوانين و مقرارت كشور، طبق جدول زمان بندى فرآيند قانوني را طي نموده و مواكدا فدراسيون پس از تصويب اساسنامه متعاقبا مجمع انتخاباتي را برگزار مى نمايد.