برگزاری ویدئو کنفرانس صدور مجوز حرفه ای

ساعت 13:18 پنج شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۸

سمینار صدور مجوز حرفه ای باشگاه ها در قاره آسیا به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، به دلیل شیوع ویروس کرونا در قاره آسیا سمینار صدور مجوز حرفه ای باشگاه ها در این قاره به صورت حضوری لغو گردید و کنفدراسیون فوتبال آسیا بخشی از سمینار مذکور را به صورت ویدئو کنفرانس بین کشورهای مختلف قاره برگزار کرد.
در این ویدئو کنفرانس  AFC محمدرضا کشوری فرد دبیر سازمان لیگ فوتبال ایران به همراه اعضای کمیته صدور مجوز حرفه ای شرکت کردند و از آخرین اطلاعات و نظرات در رابطه با صدور مجوز حرفه ای آگاه شدند .