نظر بگوویچ در مورد بازی با سایپا

ساعت 13:29 پنج شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۸

سرمربی تیم فوتبال گل گهرسیرجان نظرش را درمورد بازی با سایپا بیان کرد.