رتبه

تیم

بازی

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتیاز

کسر شده

1
پيروزي برازجان
4 2 1 1 5 3 2 7 0
2
فرهنگ رامهرمز
4 2 1 1 3 2 1 7 0
3
شهداي ايل بهمئي
4 2 1 1 4 4 0 7 0
4
شهداي چوار 65 ايلام
4 2 0 2 3 5 -2 6 0
5
پيروزي نگين خورموج
4 1 2 1 4 1 3 5 0
6
پرسپوليس دزفول
4 1 2 1 6 4 2 5 0
7
شاهين لردگان
3 1 2 0 4 3 1 5 0
8
شهرداري بروجرد
3 1 1 1 4 4 0 4 0
9
خليج فارس ماهشهر
4 0 4 0 3 3 0 4 0
10
پرديس خرم آباد لرستان
3 1 1 1 3 4 -1 4 0
11
ستارگان کرمانشاه
4 1 1 2 6 8 -2 4 0
12
پويا شوش
4 1 1 2 4 6 -2 4 0
13
رز موکت بروجن
3 0 1 2 1 3 -2 1 0