رتبه

تیم

بازی

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتیاز

کسر شده

1
پيروزي برازجان
1 1 0 0 2 0 2 3 0
2
شاهين لردگان
1 1 0 0 3 2 1 3 0
3
شهداي چوار 65 ايلام
1 1 0 0 1 0 1 3 0
4
شهداي ايل بهمئي
1 1 0 0 1 0 1 3 0
5
فرهنگ رامهرمز
1 0 1 0 0 0 0 1 0
6
پرسپوليس دزفول
1 0 1 0 0 0 0 1 0
7
خليج فارس ماهشهر
1 0 1 0 0 0 0 1 0
8
پويا شوش
1 0 1 0 0 0 0 1 0
9
ستارگان کرمانشاه
1 0 0 1 2 3 -1 0 0
10
پيروزي نگين خورموج
1 0 0 1 0 1 -1 0 0
11
رز موکت بروجن
1 0 0 1 0 1 -1 0 0
12
پرديس خرم آباد لرستان
1 0 0 1 0 2 -2 0 0