ذوب آهن - سياه جامگان

ساعت 21:00 جمعه ۱ دی ۱۳۹۶

استقلال تهران - ایرانجوان بوشهر

ساعت 18:32 چهار شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶

تجلیل از دو پیشکسوت استقلال در بازی با ایرانجوان بوشهر

ساعت 15:10 چهار شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶

استقلال خوزستان - تراکتورسازی

ساعت 18:20 چهار شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶

پرسپولیس - صنعت نفت آبادان

ساعت 18:00 چهار شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶

خونه به خونه - گسترش فولاد تبریز

ساعت 17:40 چهار شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶

بادران تهران - پرسپولیس

ساعت 18:51 جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶

حمایت از قدس در بازی پرسپولیس و نفت آبادان

ساعت 16:26 دو شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

تراكتورسازی - فولاد خوزستان

ساعت 23:27 چهار شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶