1397/11/21

جزییات مسابقه

نساجی مازندران - تراکتورسازي تبریز

17:00

لیگ برتر

1 : 1

هفته 17

تعداد تماشاچی : 9000 نفر

رخداد های بازی

جورجي گولسياني 17

احمد عبداله زاده 44

رحمان جعفري 73

بازیکنان اصلی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی نساجی مازندران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره نساجی مازندران

نام بازیکن

پیراهن