برنامه بازی ها Malavan Anzali - Primier League 2022-3


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Peykan Tehran

1 - 0

Malavan Anzali

1401/05/21 19:00

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Malavan Anzali

1 - 3

Esteghlal Tehran

1401/05/27 19:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

2 - 2

Malavan Anzali

1401/06/03 20:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Malavan Anzali

1 - 1

Zobahan Isfahan

1401/06/08 19:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Gol Gohar

1 - 0

Malavan Anzali

1401/06/14 20:30

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Malavan Anzali

-

Foolad Khouzestan

1401/06/19 19:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

-

Malavan Anzali

1401/07/09 18:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Malavan Anzali

-

Naft Abadan

1401/07/15 17:30