فولاد خوزستان

سينامريدي

42

تاریخ تولد

1375/02/16

سن

23 سال

محل تولد

دزفول

باشگاه کنونی

فولاد خوزستان

بازی

6

دقایق حضور

546

گل

1

گل به خودی

0

کارت زرد

6

کارت قرمز

1 + 1

توجه: تعداد کارت های زرد دریافتی که در بالا ذکر شده ملاک محاسبه محرومیت نیست و فقط کارت های زردی که منجر به زرد دوم نشده باشد در محرومیت محاسبه می شود.بنابراین اعداد بالا فقط آماری است.

باشگاه

دوره

فولاد خوزستان

ليگ برتر (خليج فارس)-9798

فولاد خوزستان

ليگ برتر (خليج فارس)-9697

فولاد خوزستان

ليگ برتر (خليج فارس)-9596

فولاد خوزستان

ليگ برتر (خليج فارس)-9495

فولاد خوزستان

ليگ برتر (خليج فارس)-9394