پدیده خراسان

محمدقاسمي نژاد

13

تاریخ تولد

1367/12/14

سن

31 سال

محل تولد

بابل

باشگاه کنونی

پدیده خراسان

بازی

6

دقایق حضور

114

گل

2

گل به خودی

0

کارت زرد

4

کارت قرمز

0 + 0

توجه: تعداد کارت های زرد دریافتی که در بالا ذکر شده ملاک محاسبه محرومیت نیست و فقط کارت های زردی که منجر به زرد دوم نشده باشد در محرومیت محاسبه می شود.بنابراین اعداد بالا فقط آماری است.

باشگاه

دوره

نساجی مازندران

لیگ دسته یک-9394

نساجی مازندران

لیگ دسته یک - 9293

پدیده خراسان

ليگ برتر (خليج فارس)-9798