ماشین سازی تبریز

بابکمرادي

11

تاریخ تولد

1372/05/07

سن

27 سال

محل تولد

بويراحمد

باشگاه کنونی

ماشین سازی تبریز

بازی

0

دقایق حضور

گل

0

گل به خودی

0

کارت زرد

0

کارت قرمز

0 + 0

توجه: تعداد کارت های زرد دریافتی که در بالا ذکر شده ملاک محاسبه محرومیت نیست و فقط کارت های زردی که منجر به زرد دوم نشده باشد در محرومیت محاسبه می شود.بنابراین اعداد بالا فقط آماری است.

باشگاه

دوره

شهرداري تبريز

لیگ دسته یک-9394

سیاه جامگان

لیگ دسته یک-9394

سیاه جامگان

لیگ دسته یک - 9293

ماشین سازی تبریز

ليگ برتر (خليج فارس)-9899

فولاد خوزستان

ليگ برتر (خليج فارس)-9798

سیاه جامگان

ليگ برتر (خليج فارس)-9495

شهرداري تبريز

ليگ برتر (خليج فارس)-9091

شهرداري تبريز

ليگ برتر (خليج فارس)-8990