نفت مسجد سلیمان

مجتبيبيژن

4

تاریخ تولد

1366/08/14

سن

32 سال

محل تولد

رشت

باشگاه کنونی

نفت مسجد سلیمان

بازی

6

دقایق حضور

575

گل

1

گل به خودی

0

کارت زرد

8

کارت قرمز

1 + 1

توجه: تعداد کارت های زرد دریافتی که در بالا ذکر شده ملاک محاسبه محرومیت نیست و فقط کارت های زردی که منجر به زرد دوم نشده باشد در محرومیت محاسبه می شود.بنابراین اعداد بالا فقط آماری است.

باشگاه

دوره

شهرداري تبريز

لیگ دسته یک-9394

نفت مسجد سلیمان

ليگ برتر (خليج فارس)-9798

شهرداري تبريز

ليگ برتر (خليج فارس)-9091

شهرداري تبريز

ليگ برتر (خليج فارس)-8990