شهر خودرو مشهد

فرشادفرجي خنکداري

5

تاریخ تولد

1373/01/18

سن

26 سال

محل تولد

قايمشهر

باشگاه کنونی

شهر خودرو مشهد

بازی

0

دقایق حضور

گل

0

گل به خودی

0

کارت زرد

0

کارت قرمز

0 + 0

توجه: تعداد کارت های زرد دریافتی که در بالا ذکر شده ملاک محاسبه محرومیت نیست و فقط کارت های زردی که منجر به زرد دوم نشده باشد در محرومیت محاسبه می شود.بنابراین اعداد بالا فقط آماری است.

باشگاه

دوره

شهر خودرو مشهد

ليگ برتر (خليج فارس)-9899

نساجی مازندران

ليگ برتر (خليج فارس)-9798

صنعت نفت آبادان

ليگ برتر (خليج فارس)-9596

سايپـا تهران

ليگ برتر (خليج فارس)-9596

راه آهن تهران

ليگ برتر (خليج فارس)-9495

راه آهن تهران

ليگ برتر (خليج فارس)-9394