پيکان تهران

فرازامامعلي

9

تاریخ تولد

1373/11/01

سن

25 سال

محل تولد

تهران

باشگاه کنونی

پيکان تهران

بازی

6

دقایق حضور

414

گل

4

گل به خودی

0

کارت زرد

5

کارت قرمز

1 + 0

توجه: تعداد کارت های زرد دریافتی که در بالا ذکر شده ملاک محاسبه محرومیت نیست و فقط کارت های زردی که منجر به زرد دوم نشده باشد در محرومیت محاسبه می شود.بنابراین اعداد بالا فقط آماری است.

باشگاه

دوره

پيکان تهران

ليگ برتر (خليج فارس)-9798

پيکان تهران

ليگ برتر (خليج فارس)-9697

پيکان تهران

ليگ برتر (خليج فارس)-9596

پيکان تهران

ليگ برتر (خليج فارس)-9394