تراکتورسازی تبریز

سيد احمدموسوي

2

تاریخ تولد

1370/11/15

سن

29 سال

محل تولد

درود

باشگاه کنونی

تراکتورسازی تبریز

بازی

0

دقایق حضور

گل

0

گل به خودی

0

کارت زرد

0

کارت قرمز

0 + 0

توجه: تعداد کارت های زرد دریافتی که در بالا ذکر شده ملاک محاسبه محرومیت نیست و فقط کارت های زردی که منجر به زرد دوم نشده باشد در محرومیت محاسبه می شود.بنابراین اعداد بالا فقط آماری است.

باشگاه

دوره

تراکتورسازی تبریز

ليگ برتر (خليج فارس)-9899

تراکتورسازی تبریز

ليگ برتر (خليج فارس)-9798

ماشین سازی تبریز

ليگ برتر (خليج فارس)-9798

راه آهن تهران

ليگ برتر (خليج فارس)-9394