نساجی مازندران

حسينزامهران

27

تاریخ تولد

1371/01/01

سن

28 سال

محل تولد

مشهد

باشگاه کنونی

نساجی مازندران

بازی

0

دقایق حضور

گل

0

گل به خودی

0

کارت زرد

0

کارت قرمز

0 + 0

توجه: تعداد کارت های زرد دریافتی که در بالا ذکر شده ملاک محاسبه محرومیت نیست و فقط کارت های زردی که منجر به زرد دوم نشده باشد در محرومیت محاسبه می شود.بنابراین اعداد بالا فقط آماری است.

باشگاه

دوره

سیاه جامگان

لیگ دسته یک-9394

سیاه جامگان

لیگ دسته یک - 9293

نساجی مازندران

ليگ برتر (خليج فارس)-9899

سیاه جامگان

ليگ برتر (خليج فارس)-9697

پدیده خراسان

ليگ برتر (خليج فارس)-9596

سیاه جامگان

ليگ برتر (خليج فارس)-9495

پدیده خراسان

ليگ برتر (خليج فارس)-9394