شاهين بوشهر

ميلادصارمي

32

تاریخ تولد

1368/03/31

سن

31 سال

محل تولد

بوشهر

باشگاه کنونی

شاهين بوشهر

بازی

0

دقایق حضور

گل

0

گل به خودی

0

کارت زرد

0

کارت قرمز

0 + 0

توجه: تعداد کارت های زرد دریافتی که در بالا ذکر شده ملاک محاسبه محرومیت نیست و فقط کارت های زردی که منجر به زرد دوم نشده باشد در محرومیت محاسبه می شود.بنابراین اعداد بالا فقط آماری است.

باشگاه

دوره

پارس جنوبي جم

ليگ دسته دو-9394

شاهين بوشهر

ليگ برتر (خليج فارس)-9899

شاهين بوشهر

ليگ برتر (خليج فارس)-9091

شاهين بوشهر

ليگ برتر (خليج فارس)-8990