پيکان تهران

مهدياميني زازراني

27

تاریخ تولد

1375/02/27

سن

23 سال

محل تولد

فلاورجان

باشگاه کنونی

پيکان تهران

بازی

1

دقایق حضور

گل

1

گل به خودی

0

کارت زرد

0

کارت قرمز

0 + 0

توجه: تعداد کارت های زرد دریافتی که در بالا ذکر شده ملاک محاسبه محرومیت نیست و فقط کارت های زردی که منجر به زرد دوم نشده باشد در محرومیت محاسبه می شود.بنابراین اعداد بالا فقط آماری است.

باشگاه

دوره

پيکان تهران

ليگ برتر (خليج فارس)-9798

سپاهان اصفهان

ليگ برتر (خليج فارس)-9697

سپاهان اصفهان

ليگ برتر (خليج فارس)-9596

سپاهان اصفهان

ليگ برتر (خليج فارس)-9495

سپاهان اصفهان

ليگ برتر (خليج فارس)-9394

سپاهان اصفهان

ليگ برتر (خليج فارس)-9293

سپاهان اصفهان

ليگ برتر (خليج فارس)-9192

سپاهان اصفهان

ليگ برتر (خليج فارس)-9091

سپاهان اصفهان

ليگ برتر (خليج فارس)-8990

سپاهان اصفهان

ليگ برتر (خليج فارس)-8889

سپاهان اصفهان

ليگ برتر (خليج فارس)-8788

سپاهان اصفهان

ليگ برتر (خليج فارس)-8687

سپاهان اصفهان

ليگ برتر (خليج فارس)-8586

سپاهان اصفهان

ليگ برتر (خليج فارس)-8485

سپاهان اصفهان

ليگ برتر (خليج فارس)-8384

سپاهان اصفهان

ليگ برتر (خليج فارس)-8182

سپاهان اصفهان

جام حذفی-9394

سپاهان اصفهان

جام حذفی-9293

سپاهان اصفهان

ليگ قهرمانان آسیا - 2013-14