تراکتورسازی تبریز

محمد رضااخباري شاد

97

تاریخ تولد

1371/11/26

سن

28 سال

محل تولد

اصفهان

باشگاه کنونی

تراکتورسازی تبریز

بازی

0

دقایق حضور

گل

0

گل به خودی

0

کارت زرد

0

کارت قرمز

0 + 0

توجه: تعداد کارت های زرد دریافتی که در بالا ذکر شده ملاک محاسبه محرومیت نیست و فقط کارت های زردی که منجر به زرد دوم نشده باشد در محرومیت محاسبه می شود.بنابراین اعداد بالا فقط آماری است.

باشگاه

دوره

تراکتورسازی تبریز

ليگ برتر (خليج فارس)-9899

تراکتورسازی تبریز

ليگ برتر (خليج فارس)-9798

سايپـا تهران

ليگ برتر (خليج فارس)-9697

تراکتورسازی تبریز

ليگ برتر (خليج فارس)-9596

تراکتورسازی تبریز

ليگ برتر (خليج فارس)-9495

تراکتورسازی تبریز

ليگ برتر (خليج فارس)-9394

سايپـا تهران

ليگ برتر (خليج فارس)-9394

سايپـا تهران

ليگ برتر (خليج فارس)-9293

سايپـا تهران

ليگ برتر (خليج فارس)-9091

سايپـا تهران

ليگ برتر (خليج فارس)-8990