پارس جنوبي جم

فريبرزگرامي

4

تاریخ تولد

1370/06/11

سن

29 سال

محل تولد

ساري

باشگاه کنونی

پارس جنوبي جم

بازی

0

دقایق حضور

گل

0

گل به خودی

0

کارت زرد

0

کارت قرمز

0 + 0

توجه: تعداد کارت های زرد دریافتی که در بالا ذکر شده ملاک محاسبه محرومیت نیست و فقط کارت های زردی که منجر به زرد دوم نشده باشد در محرومیت محاسبه می شود.بنابراین اعداد بالا فقط آماری است.

باشگاه

دوره

نساجی مازندران

لیگ دسته یک-9394

نساجی مازندران

لیگ دسته یک - 9293

پارس جنوبي جم

ليگ برتر (خليج فارس)-9899

پدیده خراسان

ليگ برتر (خليج فارس)-9798

پارس جنوبي جم

ليگ برتر (خليج فارس)-9798

پدیده خراسان

ليگ برتر (خليج فارس)-9697

پدیده خراسان

ليگ برتر (خليج فارس)-9596

پدیده خراسان

ليگ برتر (خليج فارس)-9495

استيل آذين

ليگ برتر (خليج فارس)-8990