تراکتورسازي تبریز

حامدحسينعلي زاده

32

تاریخ تولد

1376/10/19

سن

22 سال

محل تولد

خلخال

باشگاه کنونی

تراکتورسازي تبریز

بازی

0

دقایق حضور

گل

0

گل به خودی

0

کارت زرد

0

کارت قرمز

0 + 0

توجه: تعداد کارت های زرد دریافتی که در بالا ذکر شده ملاک محاسبه محرومیت نیست و فقط کارت های زردی که منجر به زرد دوم نشده باشد در محرومیت محاسبه می شود.بنابراین اعداد بالا فقط آماری است.

باشگاه

دوره

تراکتورسازي تبریز

ليگ برتر (خليج فارس)-9798

تراکتورسازي تبریز

ليگ برتر (خليج فارس)-9697