ماشین سازی تبریز

شاهينثاقبي

8

تاریخ تولد

1372/06/03

سن

27 سال

محل تولد

اردبيل

باشگاه کنونی

ماشین سازی تبریز

بازی

0

دقایق حضور

گل

0

گل به خودی

0

کارت زرد

0

کارت قرمز

0 + 0

توجه: تعداد کارت های زرد دریافتی که در بالا ذکر شده ملاک محاسبه محرومیت نیست و فقط کارت های زردی که منجر به زرد دوم نشده باشد در محرومیت محاسبه می شود.بنابراین اعداد بالا فقط آماری است.

باشگاه

دوره

ماشین سازی تبریز

ليگ برتر (خليج فارس)-9899

پيکان تهران

ليگ برتر (خليج فارس)-9798

سپاهان اصفهان

ليگ برتر (خليج فارس)-9697

پيکان تهران

ليگ برتر (خليج فارس)-9697

تراکتورسازی تبریز

ليگ برتر (خليج فارس)-9495

تراکتورسازی تبریز

ليگ برتر (خليج فارس)-9394

ملوان بندر انزلي

ليگ برتر (خليج فارس)-9293

ملوان بندر انزلي

ليگ برتر (خليج فارس)-9192

ملوان بندر انزلي

ليگ برتر (خليج فارس)-9091