نفت مسجد سلیمان

حبيبفرعباسي

33

تاریخ تولد

1376/06/13

سن

22 سال

محل تولد

مسجدسليمان

باشگاه کنونی

نفت مسجد سلیمان

بازی

6

دقایق حضور

گل

0

گل به خودی

0

کارت زرد

2

کارت قرمز

0 + 1

توجه: تعداد کارت های زرد دریافتی که در بالا ذکر شده ملاک محاسبه محرومیت نیست و فقط کارت های زردی که منجر به زرد دوم نشده باشد در محرومیت محاسبه می شود.بنابراین اعداد بالا فقط آماری است.

باشگاه

دوره

نفت مسجد سلیمان

ليگ برتر (خليج فارس)-9798