شهر خودرو مشهد

سروشرفيعي تل گري

7

تاریخ تولد

1369/01/04

سن

30 سال

محل تولد

شيراز

باشگاه کنونی

شهر خودرو مشهد

بازی

0

دقایق حضور

گل

0

گل به خودی

0

کارت زرد

0

کارت قرمز

0 + 0

توجه: تعداد کارت های زرد دریافتی که در بالا ذکر شده ملاک محاسبه محرومیت نیست و فقط کارت های زردی که منجر به زرد دوم نشده باشد در محرومیت محاسبه می شود.بنابراین اعداد بالا فقط آماری است.

باشگاه

دوره

شهر خودرو مشهد

ليگ برتر (خليج فارس)-9899

فولاد خوزستان

ليگ برتر (خليج فارس)-9798

پرسپولیس تهران

ليگ برتر (خليج فارس)-9798

تراکتورسازی تبریز

ليگ برتر (خليج فارس)-9596

پرسپولیس تهران

ليگ برتر (خليج فارس)-9596

تراکتورسازی تبریز

ليگ برتر (خليج فارس)-9495

تراکتورسازی تبریز

ليگ برتر (خليج فارس)-9394

فولاد خوزستان

ليگ برتر (خليج فارس)-9394

فولاد خوزستان

ليگ برتر (خليج فارس)-9293

فولاد خوزستان

ليگ برتر (خليج فارس)-9192

فولاد خوزستان

ليگ برتر (خليج فارس)-9091

فجر سپاسي شیراز

ليگ برتر (خليج فارس)-8990

فولاد خوزستان

ليگ قهرمانان آسیا - 2013-14