تراکتورسازی تبریز

احسانحاجي صفي

28

تاریخ تولد

1368/12/06

سن

31 سال

محل تولد

کاشان

باشگاه کنونی

تراکتورسازی تبریز

بازی

0

دقایق حضور

گل

1

گل به خودی

0

کارت زرد

0

کارت قرمز

0 + 0

توجه: تعداد کارت های زرد دریافتی که در بالا ذکر شده ملاک محاسبه محرومیت نیست و فقط کارت های زردی که منجر به زرد دوم نشده باشد در محرومیت محاسبه می شود.بنابراین اعداد بالا فقط آماری است.

باشگاه

دوره

تراکتورسازی تبریز

ليگ برتر (خليج فارس)-9899

تراکتورسازی تبریز

ليگ برتر (خليج فارس)-9798

سپاهان اصفهان

ليگ برتر (خليج فارس)-9596

سپاهان اصفهان

ليگ برتر (خليج فارس)-9495

سپاهان اصفهان

ليگ برتر (خليج فارس)-9394

سپاهان اصفهان

ليگ برتر (خليج فارس)-9293

سپاهان اصفهان

ليگ برتر (خليج فارس)-9192

تراکتورسازی تبریز

ليگ برتر (خليج فارس)-9192

تراکتورسازی تبریز

ليگ برتر (خليج فارس)-9091

سپاهان اصفهان

ليگ برتر (خليج فارس)-8990

سپاهان اصفهان

ليگ قهرمانان آسیا - 2013-14