سپيدرود رشت

سپيدرود رشت

آخرین بازی
استقلال تهران
استقلال تهران
1398/02/26
21:30
لیگ برتر
سپيدرود رشت
سپيدرود رشت
آخرین بازی های انجام شده
استقلال
استقلال تهران 2 : 1 سپيدرود رشت
سپيدرود
1398/02/26 لیگ برتر
سپيدرود
سپيدرود رشت 1 : 3 نساجی مازندران
نساجی م
1398/02/21 لیگ برتر
نفت م س
نفت مسجد سلیمان 1 : 1 سپيدرود رشت
سپيدرود
1398/02/13 لیگ برتر
سپيدرود
سپيدرود رشت 1 : 2 فولاد خوزستان
فولاد خ
1398/02/06 لیگ برتر
پارس جم
پارس جنوبي جم 2 : 2 سپيدرود رشت
سپيدرود
1398/01/30 لیگ برتر
بازی های پیش رو
موقعیت در جدول
رتبه تیم بازی تفاضل گل امتیاز
1 پرسپولیس تهران
پرسپولیس تهران
30 22 61
2 سپاهان اصفهان
سپاهان اصفهان
30 26 58
3 استقلال تهران
استقلال تهران
30 27 57
4 پدیده خراسان
پدیده خراسان
30 16 56
5 تراکتورسازي تبریز
تراکتورسازي تبریز
30 17 52
6 ذوب آهن اصفهان
ذوب آهن اصفهان
30 0 40
7 سايپـا  تهران
سايپـا تهران
30 -5 38
8 فولاد خوزستان
فولاد خوزستان
30 -9 38
9 صنعت نفت آبادان
صنعت نفت آبادان
30 1 37
10 نساجی مازندران
نساجی مازندران
30 0 36
11 پيکان تهران
پيکان تهران
30 -8 35
12 پارس جنوبي جم
پارس جنوبي جم
30 -5 30
13 ماشین سازی تبریز
ماشین سازی تبریز
30 -7 29
14 نفت مسجد سلیمان
نفت مسجد سلیمان
30 -18 22
15 سپيدرود رشت
سپيدرود رشت
30 -29 20
16 استقلال خوزستان
استقلال خوزستان
30 -28 12
باشگاه اخبار

لیست گلزنان باشگاه

نام بازیکنتعداد گل

اسامی بازیکنان اخطاری واخراجی تیم

هفته
کارت دقیقه
نام بازیکن
در مقابل
اخطار
اخراج
1 26 حسين کعبي سايپـا تهران
1 92 ميلاد قربان زاده سايپـا تهران
1 46 اميد سام کن سايپـا تهران
2 10 سيد امين منوچهري سپاهان اصفهان
2 66 محمد رضا خرسند نيا سپاهان اصفهان
3 24 ميلاد قربان زاده ماشین سازی تبریز
3 31 مهرداد بايرامي ماشین سازی تبریز
3 43 رضا معقولي ماشین سازی تبریز
3 94 ميلاد شيخي سليماني ماشین سازی تبریز
3 94 يعقوب کريمي ماشین سازی تبریز
5 54 حسين ابراهيمي لاکمه سري استقلال خوزستان
5 59 سيد امين منوچهري استقلال خوزستان
6 89 محمد رضا مهدوي مير محله صنعت نفت آبادان
7 27 حسين ابراهيمي لاکمه سري پرسپولیس تهران
7 78 کورش ملکي پرسپولیس تهران
7 83 محمد رضا مهدوي مير محله پرسپولیس تهران
7 54 مهرداد بايرامي پرسپولیس تهران
7 71 ميلاد قربان زاده پرسپولیس تهران
9 28 حسين ابراهيمي لاکمه سري ذوب آهن اصفهان
9 36 ميثم تهي دست ذوب آهن اصفهان
10 43 مهرداد بايرامي تراکتورسازي تبریز
10 66 ميثم تهي دست تراکتورسازي تبریز
10 76 حسين ابراهيمي لاکمه سري تراکتورسازي تبریز
10 82 کورش ملکي تراکتورسازي تبریز
11 60 امين جوادي مقدم پارس جنوبي جم
11 74 محمد رضا مهدوي پارس جنوبي جم
11 91 عليرضا عزت کرامت پارس جنوبي جم
13 60 ميثم تهي دست نفت مسجد سلیمان
14 91 ميلاد شيخي سليماني نساجی مازندران
14 91 ميلاد شيخي سليماني نساجی مازندران
15 26 محمد نزهتي استقلال تهران
15 30 امين جوادي مقدم استقلال تهران
15 55 عليرضا عزت کرامت استقلال تهران
16 62 حسين مجلي شناني سايپـا تهران
16 88 محمد غلامي خليل محله سايپـا تهران
18 26 حميدرضا طاهرخاني ماشین سازی تبریز
18 92 ميثم تهي دست ماشین سازی تبریز
18 94 محمد سليمان عليزاده کالج ماشین سازی تبریز
20 38 حسين ابراهيمي لاکمه سري استقلال خوزستان
20 63 ميلاد شيخي سليماني استقلال خوزستان
20 86 حميدرضا طاهرخاني استقلال خوزستان
20 95 حميدرضا طاهرخاني استقلال خوزستان
21 32 حسين مجلي شناني صنعت نفت آبادان
21 84 ميثم فردوسي شهرستاني صنعت نفت آبادان
22 48 محمد غلامي خليل محله پرسپولیس تهران
22 82 محمد نزهتي پرسپولیس تهران
23 27 محمد سليمان عليزاده کالج پيکان تهران
23 87 لوکا نوزادزه پيکان تهران
23 78 محمد سليمان عليزاده کالج پيکان تهران
24 35 محمد بلبلي ذوب آهن اصفهان
25 40 حسين مجلي شناني تراکتورسازي تبریز
25 45 ميلاد شيخي سليماني تراکتورسازي تبریز
25 88 محمد بلبلي تراکتورسازي تبریز
25 66 جواد آقايي پور تراکتورسازي تبریز
25 94 جواد آقايي پور تراکتورسازي تبریز
26 14 ميثم تهي دست پارس جنوبي جم
26 20 هومن ربيع زاده پارس جنوبي جم
26 54 ميلاد قربان زاده پارس جنوبي جم
28 33 حسين مجلي شناني نفت مسجد سلیمان
28 40 ابراهيم لطفي نفت مسجد سلیمان
28 67 کورش ملکي نفت مسجد سلیمان
28 68 حسين ابراهيمي لاکمه سري نفت مسجد سلیمان
29 45 ميثم تهي دست نساجی مازندران
29 47 محمد بلبلي نساجی مازندران
29 68 محمد رضا مهدوي مير محله نساجی مازندران
30 55 ميلاد قربان زاده استقلال تهران
30 82 مهرداد بايرامي استقلال تهران

بازی

30

گل

25

کارت زرد

63

کارت قرمز

1 + 3

نام و نام خانوادگی
پیراهن
تاریخ تولد

ايمان صادقي هستجه

1

1370/10/19

بابک حاتمي

96

1365/05/24

پيام صادقيان

70

1370/12/10

حسين ابراهيمي لاکمه سري

8

1369/05/12

محمد سليمان عليزاده کالج

57

1370/07/05

سيد امين منوچهري
(بازیکن سابق)

9

1364/11/17

عليرضا عزت کرامت
(بازیکن سابق)

66

1365/11/11

عليرضا نورمحمدي

90

1360/04/12

محسن ايران نژاد
(بازیکن سابق)

3

1364/04/24

محمد غلامي خليل محله

99

1361/11/24

محمد نزهتي

10

1364/03/18

محمد رضا خرسند نيا
(بازیکن سابق)

6

1366/11/16

مهرداد بايرامي

19

1369/06/30

يعقوب کريمي
(بازیکن سابق)

22

1370/06/09

ميلاد شيخي سليماني

5

1370/11/20

حسين مجلي شناني

14

1372/09/20

ميثم فردوسي شهرستاني

7

1368/11/13

ميثم تهي دست

4

1371/12/21

مازيار نوري حليمه جاني

77

1373/11/01

امير منصوريان

71

1371/11/30

حامد محمودي

80

1366/09/16

کورش ملکي

12

1370/02/19

ميلاد قربان زاده

69

1369/01/22

حميدرضا طاهرخاني

42

1378/01/05

مصطفي حق شناس

0

1361/04/05

امين جوادي مقدم

17

1374/11/05

رضا معقولي
(بازیکن سابق)

88

1363/07/01

محمد رضا مهدوي مير محله

11

1359/10/27

علي عباسي

23

1374/05/26

محمد لطفي ضيابري
(بازیکن سابق)

30

1373/12/18

حسين کعبي
(بازیکن سابق)

13

1364/01/07

اميد سام کن
(بازیکن سابق)

44

1375/02/07

اميرحسين اسکندري

36

1377/09/02

مهدي محمدياري

28

1378/12/15

آرين سهرابي
(بازیکن سابق)

50

1376/11/27

ابراهيم لطفي

27

1374/12/15

محمدامين پورنقي

35

1378/01/14

ميلاد احمدي

87

1375/06/28

جواد آقايي پور

18

1378/09/16

رضا عاشوري
(بازیکن سابق)

38

1377/03/27

اميرحسين سروي
(بازیکن سابق)

32

1379/03/13

آرين فتوحي

34

1378/03/05

رضا مبلغ ناصري
(بازیکن سابق)

33

1380/01/10

حسين اميني

31

1377/11/12

هومن ربيع زاده

37

1377/11/01

سهند عباسقلي زاده

20

1375/05/14

محمد رضا شريفي

15

1376/03/13

روماني چاچوا

40

1376/08/10

متين توکلي

92

1379/08/03

علي خراط

91

1377/07/07

مهدي بيات

81

1377/11/05

شاهين اخوي

43

1377/05/03

لوکا نوزادزه

2

1375/10/25

پرهام جوادي

39

1379/12/12

محمد بلبلي

41

1376/10/21

محمد خرم

29

1377/01/09

نام و نام خانوادگی
تاریخ تولد

سيد محسن سيدي اشکيکي

1354/12/06

بهزاد نوشادي

1341/10/04

احمد احمدي

1359/02/01

نادر دست نشان

1338/09/07

محمد حميدي

1348/06/02

علي بهارمست

1353/06/31

امين عبدالهي

1355/06/01

مازيار ربيعي فرد

1354/07/01

آرمين بياباني پسيخاني

1365/05/02

محمد حق شناس

1347/01/01

محمد علي کريمي

1357/08/17

احمدرضا فيروزي

1368/10/08

عليرضا هوشياري

1352/04/12

حسين برزگر

1350/10/01

علي نصر پاک

1351/02/01

علي حسام

1372/09/09

روند حرکتی تیم فوتبال سپيدرود رشت در طول مسابقات ليگ برتر (خليج فارس)-9798 فوتبال تا پایان هفته
میزبان | گل های زده سمت چپ و گلهای خورده سمت راست :H میهمان و :G

بازی

30

گل

25

کارت زرد

63

کارت قرمز

1 + 3