False{ return; }

گزارش تصویری از تمرین امروز تیم ملی

ساعت 16:35 جمعه ۱۳ بهمن ۱۴۰۲

آخرین تمرین تیم ملی پیش از بازی با ژاپن برگزار شد.