False{ return; }

آزمایش پزشکی بازیکنان تیم تراکتور تبریز

ساعت 15:23 چهار شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۲

بازیکنان تیم فوتبال تراکتور تبریز در آزمایش های پزشکی پیش فصل ایفمارک( مرکز پزشکی سازمان لیگ) شرکت کردند.