False{ return; }

تست پزشکی بازیکنان تیم هوادار تهران

ساعت 09:58 شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱

بازیکنان و کادرفنی تیم فوتبال نفت هوادار تهران با حضور در مرکز پزشکی سازمان لیگ فوتبال ایران( ایفمارک) آزمایش های پزشکی پیش فصل را انجام دادند.