False{ return; }

تست پزشکی بازیکنان تیم پیکان

ساعت 11:17 یک شنبه ۴ مهر ۱۴۰۰

بازیکنان تیم فوتبال پیکان تهران در تست پزشکی پیش فصل ایفمارک( مرکز پزشکی سازمان لیگ فوتبال) شرکت کردند.