False{ return; }

بازدید دبیر سازمان لیگ از ایفمارک

ساعت 14:03 پنج شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۹

محمد رضا کشوری فرد دبیر سازمان لیگ فوتبال ایران از مرکز پزشکی این سازمان و روند آزمایش های پزشکی پیش فصل تیم ها بازدید کرد.عکس ها میثم غلامی