False{ return; }

یادی از کودکان معلول در هفته ملی معلولین

ساعت 18:24 پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸

روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان لیگ در هفته ملی معلولین پیش از دیدار استقلال و شهرخودرو از چند کودک معلول تقدیر کرد و آنها را همراه با بازیکنان دو تیم و داوران به میدان فرستاد.