1395/01/15

جزییات مسابقه

راه آهن تهران - نفت تهران

17:30

لیگ برتر

0 : 1

هفته 24

شرایط آب و هوا: مساعد

ورزشگاه خانگی: شهدا

تعداد تماشاچی : 47 نفر

داوران

داور اول

محمد ملکي

کمک داور اول

محمد رضا مديرروستا

کمک داور دوم

جليل شعراني

داور چهارم

روح الله شريفي

رخداد های بازی

39 وحيد حمدي نژاد روانقي

51 حميد بوحمدان

حميدرضا ديوسالار 58

61 سيد جلال حسيني خشکباري

73 عباس بوعذار

88 مجتبي حق دوست

بهادر عبدي 88

92 آرش رضاوند

بازیکنان اصلی نفت تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

حميد بوحمدان 8
سيامک کورشي 5
سيد جلال حسيني خشکباري 4
علي قرباني 76
عباس بوعذار 70 74 ميلاد زکي پور کينجي 42
مجتبي حق دوست 25 88 محمد سعيد براويه 41
عليرضا صفر بيرانوند 1
عليرضا عزت کرامت 6
عيسي آل کثير 32 60 آرش رضاوند 9
مهدي شيري 2
وحيد حمدي نژاد روانقي 13

بازیکن تعویضی نفت تهران

نام بازیکن

پیراهن

آرش رضاوند 9
سعيد لطفي 14
وحيد شيخ ويسي 40
رضا علياري گلوجه 22
محمد سعيد براويه 41
ميلاد زکي پور کينجي 42
محمد دانشگر 15

بازیکنان اصلی راه آهن تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

ابراهيم کريمي 5
حامد زماني 55
حميدرضا ديوسالار 18
سيد مجيد حسيني 37 67 سيد علي فاطمي 17
فرشاد فرجي خنکداري 21
مهدي حنفي اوجبلاغ 72
سيد مهران موسوي 4
محسن فروزان دشتي 44
ميلاد ابطحي 3 61 بهادر عبدي 10
ميلاد محمدي کشمرزي 24
محمد رضا سليماني اصل 70 82 ميلاد تاجي 26

بازیکن ذحیره راه آهن تهران

نام بازیکن

پیراهن

بهادر عبدي 10
سيد احمد مهدي زاده 9
ميلاد تاجي 26
حسين خيري قرانقيه 28
سباستين استرندوال 38
کسري کاظمي 74
سيد علي فاطمي 17