1394/02/25

جزییات مسابقه

ملوان بندر انزلي - نفت مسجد سلیمان

19:30

لیگ برتر

1 : 0

هفته 30

تعداد تماشاچی : 7000 نفر

رخداد های بازی

40 ميلاد زنيدپور

سيد جلال رافخايي 41

56 کيامرث چراغي

62 علي کياني فر

محمدحسين کنعاني زادگان 77

فرزاد حاتمي 91

فرزاد حاتمي 91

91 رضا درويشي

بازیکنان اصلی نفت مسجد سلیمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

سيد جلال عبدي 2
رضا درويشي 10 93 بهرام احمدي 31
محمد مد مليسي 15
کيامرث چراغي 16
فرزاد محمدي 17
علي کياني فر 18 63 رضا کرملاچعب 14
ميلاد زنيدپور 20
حسين مالکي 21
روسلان ملزدينوف 26
الکساندر پاشنکو 29 59 سيد سجاد موسوي 30
گودرز داودي 55

بازیکن تعویضی نفت مسجد سلیمان

نام بازیکن

پیراهن

سيد سجاد موسوي 30
رضا کرملاچعب 14
بهرام احمدي 31

بازیکنان اصلی ملوان بندر انزلي

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

ابولحسن جعفري 3
عزت الله پورقاز 5
پژمان نوري 8
مازيار زارع عشق دوست 9
سيد جلال رافخايي 10 85 رضا اعتمادي 35
محسن يوسفي 13
عزيز معبودي حقيقي 14
محمدحسين کنعاني زادگان 15
سيد حسين حسيني 22
فرزاد حاتمي 38 92 فواد آقايي 88
سعيد يوسف زاده 40 70 محمد آبشک 99

بازیکن ذحیره ملوان بندر انزلي

نام بازیکن

پیراهن

محمد آبشک 99
رضا اعتمادي 35
فواد آقايي 88