1394/02/06

جزییات مسابقه

پيکان تهران - تراکتور تبریز

17:00

لیگ برتر

0 : 2

هفته 27

تعداد تماشاچی : 10000 نفر

داوران

داور اول

بابک وسيله بر

کمک داور اول

محمدرضا ابوالفضلي

کمک داور دوم

محمد رضا مدیر روستا

داور چهارم

امید سعید فر

رخداد های بازی

8 فرشاد احمد زاده

55 خالد شفيعي

76 احمد اميرکامدار

سياوش يزداني مقدم 80

81 ادر لوسيانو

بازیکنان اصلی تراکتور تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

حامد لک 1
محمد ايران پوريان 2
خالد شفيعي 4
مهدي کياني 6
شاهين ثاقبي 8 66 احمد اميرکامدار 18
فريد بهزادي کريمي 9 86 ميرهاني هاشمي 23
ادر لوسيانو 10 84 محسن دلير 21
سليو دوسانتوس 13
آندرانيک تيموتيان سماراني 14
فرشاد احمد زاده 27
سعيد آقايي 77

بازیکن تعویضی تراکتور تبریز

نام بازیکن

پیراهن

احمد اميرکامدار 18
ميرهاني هاشمي 23
محسن دلير 21

بازیکنان اصلی پيکان تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

سيد مهدي رحمتي اسکويي 1
جي لويد ساموئل 3
سياوش يزداني مقدم 5
احمد جمشيديان 6
سعيد دقيقي ماسوله 10 69 سيد حسين کريمي 77
ساندرا فريرا آندره 15
وحيد حيدريه 19
محمد نصرتي 20
سيد احمد مهدي زاده 22
سيد امير حسين اميري 27 40 امير حسين فشنگ چي 23
سيامک نعمتي 29 53 سياوش اکبرپور 4

بازیکن ذحیره پيکان تهران

نام بازیکن

پیراهن

سيد حسين کريمي 77
امير حسين فشنگ چي 23
سياوش اکبرپور 4