1394/01/27

جزییات مسابقه

فولاد خوزستان - نفت مسجد سلیمان

17:30

لیگ برتر

3 : 2

هفته 26

تعداد تماشاچی : 6000 نفر

داوران

داور اول

عليرضا فغاني

کمک داور اول

علی میرزابیگی

کمک داور دوم

یعقوب سخندان

داور چهارم

جواد رحیم زاده

رخداد های بازی

آلويس برترند نانگ 5

محمد قاضي نجف آبادي 10

29 الکساندر پاشنکو

آلويس برترند نانگ 79

82 حميد بوحمدان

بازیکنان اصلی نفت مسجد سلیمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

سيد جلال عبدي 2
محمود تيغ نورد 7
حميد بوحمدان 8
رضا درويشي 10 70 ميلاد جعفري 11
حمزه حدادي بابادي 13
ميلاد زنيدپور 20
حسين مالکي 21 80 رضا کرملاچعب 14
گيورگي گيورگنف 22
روسلان ملزدينوف 26 57 کيامرث چراغي 16
الکساندر پاشنکو 29
کيوان امرايي 77

بازیکن تعویضی نفت مسجد سلیمان

نام بازیکن

پیراهن

ميلاد جعفري 11
رضا کرملاچعب 14
کيامرث چراغي 16

بازیکنان اصلی فولاد خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

عليرضا سليمي 1
لوناردو مساريچ 3
ساسان انصاري 8
اسماعيل شريفات 10 74 مهدي بدرلو 5
ماتياس دکو نفياس چاگودنگو 15
آلويس برترند نانگ 17
بهمن کامل 19 92 احمد آل نعمه 2
اميد خالدي 21
يوسف وکيا 40
محسن مسلمان 77
محمد قاضي نجف آبادي 99

بازیکن ذحیره فولاد خوزستان

نام بازیکن

پیراهن

مهدي بدرلو 5
احمد آل نعمه 2