1394/01/28

جزییات مسابقه

پدیده خراسان - گسترش فولاد

17:30

لیگ برتر

2 : 1

هفته 26

تعداد تماشاچی : 1400 نفر

داوران

داور اول

يداله جهانبازي

کمک داور اول

حمزه علی سلیمی

کمک داور دوم

مهدی شفیعی

داور چهارم

سید رضا مهدوی

رخداد های بازی

ايگور پراهيچ 8

يونس شاکري 11

15 مگنو باتيستا داسيلوا

محمدمهدي نظري 20

80 مرتضي اسدي

84 مرتضي اسدي

محمد رضا ناصحي 87

معين عباسيان 91

بازیکنان اصلی گسترش فولاد

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

سيد اميد نظامي پور 2
لوناردو آندره پيمنتا فاريا 5 86 عليرضا ميرشفيعيان 21
مرتضي اسدي 8
جابر انصاري 9
مگنو باتيستا داسيلوا 14
محمد امين درويشي 19 76 عادل سرشار خرقي 12
سيد محسن حسيني 24
ديگو اورلاندو دي اوليويرا 28 71 ميثم نقي زاده باني 6
محمد ابراهيمي 77
داود نوشي صوفياني 80
مصطفي اکرامي کيوج 99

بازیکن تعویضی گسترش فولاد

نام بازیکن

پیراهن

ميثم نقي زاده باني 6
عادل سرشار خرقي 12
عليرضا ميرشفيعيان 21

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

مجتبي روشنگر زمارم 1
محمد نژاد مهدي 2
اکبر صادقي بديع 5
محمد غلامي خليل محله 6 60 محمد صلصالي 70
محمد رضا ناصحي 9
يونس شاکري 11
ايگور پراهيچ 19
زوران کنژويچ 27
سعيد قزلکچلي 28
محمدمهدي نظري 40 75 معين عباسيان 23
ميلاد غريبي 99 71 بهادر نسيم اف 87

بازیکن ذحیره پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن

محمد صلصالي 70
معين عباسيان 23
بهادر نسيم اف 87