1394/01/22

جزییات مسابقه

پيکان تهران - پدیده خراسان

17:30

لیگ برتر

0 : 0

هفته 25

تعداد تماشاچی : 4100 نفر

داوران

داور اول

اشکان خورشیدی

کمک داور اول

محمدرضا منصوري

کمک داور دوم

بابک عباس قلی زاده

داور چهارم

کميل غلامي

رخداد های بازی

سيد حسين کريمي 43

69 مسعود نظر زاده

83 زوران کنژويچ

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

مجتبي روشنگر زمارم 1
محمد نژاد مهدي 2
اکبر صادقي بديع 5
محمد رضا ناصحي 9
يونس شاکري 11 87 معين عباسيان 23
ايگور پراهيچ 19
مسعود نظر زاده 21
زوران کنژويچ 27
حسين مهربان 75 45 محمد حسن رجب زاده 55
بهادر نسيم اف 87 61 علي چوپاني ده سرخي 66
ميلاد غريبي 99

بازیکن تعویضی پدیده خراسان

نام بازیکن

پیراهن

معين عباسيان 23
محمد حسن رجب زاده 55
علي چوپاني ده سرخي 66

بازیکنان اصلی پيکان تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

سيد مهدي رحمتي اسکويي 1
حميدرضا ديوسالار 2
جي لويد ساموئل 3
سياوش يزداني مقدم 5
احمد جمشيديان 6 78 مرتضي آقاخان 26
ساندرا فريرا آندره 15
مصطفي شجاعي 17
وحيد حيدريه 19 68 سيد حسين کريمي 77
سيد احمد مهدي زاده 22
امير حسين فشنگ چي 23
سيد امير حسين اميري 27 90 محمد نصرتي 20

بازیکن ذحیره پيکان تهران

نام بازیکن

پیراهن

مرتضي آقاخان 26
سيد حسين کريمي 77
محمد نصرتي 20