1394/01/23

جزییات مسابقه

سپاهان اصفهان - تراکتور تبریز

17:30

لیگ برتر

2 : 1

هفته 25

تعداد تماشاچی : 3200 نفر

داوران

داور اول

عليرضا فغاني

کمک داور اول

رضا سخندان

کمک داور دوم

حسن يوسفي

داور چهارم

جواد شرفی

رخداد های بازی

عبدالله کرمي قلعه طوقي 43

45 ادر لوسيانو

لوسيانو پريرا مندس 72

75 سعيد آقايي

رسول نويدکيا 90

مهدي شريفي 90

95 خالد شفيعي

95 فرشاد احمد زاده

بازیکنان اصلی تراکتور تبریز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

حامد لک 1
محمد ايران پوريان 2
حبيب گرداني 3
خالد شفيعي 4
مهدي کياني 6
فريد بهزادي کريمي 9
ادر لوسيانو 10 87 محسن دلير 21
سليو دوسانتوس 13
آندرانيک تيموتيان سماراني 14 83 مهرداد بايرامي 19
فرشاد احمد زاده 27
سعيد آقايي 77 79 محمد پور رحمت الله 12

بازیکن تعویضی تراکتور تبریز

نام بازیکن

پیراهن

محمد پور رحمت الله 12
مهرداد بايرامي 19
محسن دلير 21

بازیکنان اصلی سپاهان اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

محرم نويدکيا 4 59 رسول نويدکيا 8
محمدعلي احمدي 6
عبدالله کرمي قلعه طوقي 10
علي کريمي 12
جواهير سوکاج 14 60 حسين پاپي 7
مهدي شريفي 20 93 محمد حسين مرادمند 18
وريا غفوري 21
احسان حاجي صفي 28
لوسيانو پريرا مندس 29
شهاب الدين گردان 35
فوزيل موسي اف 88

بازیکن ذحیره سپاهان اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

رسول نويدکيا 8
حسين پاپي 7
محمد حسين مرادمند 18